Traumacel Biodress Comfort

Dostupnosť: do 5 dní
ID produktu: P335

44,99 € s DPH
37,49 € bez DPH
Cena za dopravu 1 ks tohto produktu je 6,99
Množstvo:

Traumacel Biodress Comfort je inovovaná forma bioaktívneho vstrebateľného krytia Traumacelu Biodress, který vďaka novému zloženiu ponúka jedinečný komfort v ošetrení v nehojacich sa chronických ranách. Traumacel Biodress Comfort obsahuje bioaktivne krytie Traumacel Biodress, neadherentnú mriežku a vysoko savé krytie.Jedná se o krytie určené k liečbe chronických a tažko liečitelných rán. Traumacel Biodress Comfort významne ovplivňuje metabolické a biochemické procesy priamo v rane a aktivne ovplivňuje remodeláciu poškodenéhp tkaňiva na základe schopností inhibovat matrixové metaloproteinázy, aktivovat fibroblasty a zvyšovat množstvo rastových faktorov. Vďaka tomu sa v rane vytvára prostredie stimulujúci proces hojenia. Pôsobením Traumacelu Biodress Comfort docházá k vyčišteniu a oživeniu spodiny rany, navodenie a urýchlenie procesu granulácie a epitelizácie.Naviac Traumacel Biodress Comfort vďaka analgetickým účinkom výrazne uľavuje od bolesti už  po týždni aplikácie a zlepšuje kvalitu života klientom ešte pred zahojením rany. Traumacel Biodress Comfort má rovno bakteriostatické a baktericidní účinky voči širokému spektru grampozitivních a gramnegativních bakterií. Traumacel Biodress Comfort je na základe svojich hemostatických účinkov vhodní k zástave krvácania chronických rán. Traumacel Biodress Comfort zaisťuje rýchlu a efektivnu lokálnu hemostázu obvykle do 1–2 minút, v závislosti na intenzite krvácenia. Dalšia veľmi významná vlastnosť Traumacelu Biodress Comfort je schopnosť viazať vodu, čo zaisťuje priaznivé vlhké mikroklima v rane. Při kontaktu s exsudáteňom zachytáva hydrogenvápenatá sol oxidované celulózy kationty mechanismom výmeny iontov a tím napomáhá znižovať straty iontov z rany.
Bioaktívna časť krytia (zloženie hydrogenvápenatá sol oxidované celulózy) o veľikosti 10×10 cm je plne biodegradabilná, je resorbována od 1 – 4 dňa po aplikácii v závislosti na množstvu exsudátu v rane a množstvu aplikovaného krytia. Aplikacia krytia je jednoduchá a jeho výmena prebieha bez traumatizácie klienta. Traumacel Biodress Comfort je organizmom dobre znáśaní, je hypoalergenní a nevyvolává neižadúcu imunitnú reakciu. Po jeho aplikacii neboli pozorovane žiadne nežiadúci účinky.

Traumacel Biodress Comfort výrazne urýchluje všetky fázy hojenia ran, zjednodušuje aplikáciu a poskytuje efektívnu a komfortnú starostlivosť o dlhodobe sa nehojace rany.

Indikácia: Traumacel Biodress Comfort je vhodný pro použitie v liečbe chronických rán, ktoré dlhodobo nejavia známky hojenia.
Kontraindikácia: Suchá a nekrotická rana.
Počet kusov v balení 5 ks
ŠUKL Kód A84474